Spletna stran je bila ustvarjena za pomoč pri poučevanju in učenju izbranih vsebin iz gospodinjstva v 6. razredu. Učitelji lahko spletno stran uporabijo za popestritev vsakodnevnega pouka, saj spletna stran vsebuje veliko slikovnih gradiv, video posnetkov ter aktivnosti za preverjanje znanja. Učenci pa lahko spletno stran uporabijo kot učni pripomoček za lažje in učinkovitejše učenje izbranih vsebin.

Avtor: Kaja Lovšin